ไขข้อข้องใจถั่งเช่าเป็นฮาลาลหรือไม่

ไขข้อข้องใจถั่งเช่าเป็นฮาลาลหรือไม่

อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมไทย มิใช่เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารฮาลาลจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมใน ประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิมก็จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ดังนั้น บริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตถั่งเช่าสีทอง GOLDICORE จึงเห็นความสำคัญในการดำเนินกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่า ให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยถั่งเช่า GOLDICORE ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานที่ผลิต รวมถึงสูตรที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน รวมไปจนถึงวิธีทำความสะอาดทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ในการผลิต และปัจจุบันบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ทำให้มั่นใจได้ว่าถั่งเช่า GOLDICORE พี่น้องชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้อย่างสนิทใจ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่งเช่า GOLDICORE มีด้วยกันหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาถั่งเช่าสีทอง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูล ถั่งเช่าสีทองพลัส ที่มีส่วนผลมจากโกจิเบอรี่ และเบต้ากลูแคน ซึ่งทางเราได้มีการใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตุดิบ รวมถึงการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการเพาะเลี้ยงระบบปิดที่ได้มาตรฐานปลอดเชื้อ ปราศจากการใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต และไม่มีการใช้หนอนในการเพาะเลี้ยง ทำให้ผู้ที่ทานมังสวิรัติสามารถทานผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอน  นอกจากมาตรฐานฮาลาลแล้ว เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP GAP จากหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล ยิ่งทำให้สามารถมั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GODICORE ได้อย่างแน่นอน

Similar Posts