ถั่งเช่าสีทองอบแห้งขนาด 50 กรัม

ถั่งเช่าสีทองอบแห้ง 100%
ขนาดบรรจุซองละ 10 กรัม
จำนวน 5 ซอง

 สั่งซื้อสินค้าคลิกได้เลย

9,900.00 ฿ 5,500.00 ฿

รายละเอียด

ผลิตภายใต้อนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เพาะเลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบข้าวไทยผสมถั่วธัญพืช แทนการใช้โปรตีนจากสัตว์ ซึ่งจะได้สารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) ปริมาณสูงกว่าถึงเท่าตัวเมื่อเทียบกับสูตรเพาะเลี้ยงทั่วไป
ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต
สะอาด ปลอดเชื้อ ไร้สารพิษและสารเจือปน
สารอาหารไม่ลดลงเมื่อผ่านความร้อน

Shopping Basket