ผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง

คุณแสนสุข เตียเจริญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร
“เป็นมะเร็งเต้านม ทานถั่งเช่าสีทองGoldicoreแล้วค่าเลือดดีขึ้น”
krajung
คุณนันทพร นิลพานิช
ผู้บริหารสถานศึกษา
“คอเลสเตอรอลสูง ทานถั่งเช่าสีทอง Goldicore แล้วสุขภาพดีขึ้น"
krajung
คุณลิขิต ชัยกิจ
โปรกอล์ฟ
“เป็นโรคไต ทานถั่งเช่าสีทอง Goldicore แล้วค่าไตดีขึ้น”